سیستم صوتی:

سیستم صوتی یک بخش مهم در زمینه های مختلف است و امرزه کاربرد بسیار

زیادی در تمامی مراکز مانند مال ها مراکز درمانی رستوران ها و فروشگاه دارد.

شرکت سیما صوت با مشاوره مهندسین مجرب در این بخش در کنار شما قرار دارد

که شما بهترین محصول را برای کاربری خود انتخاب و توسط سیما صوت مهندسی و

اجرا نمایید.

ما با طراحی سیستم های محیط  مختلف شما را شگفت زده میکنیم تا

بهترین کارایی فضا های موجود را برای شما اشکار کنیم.

موزیک در تمامی زمینه ها به بهبود راندمان کار و تمرکز کمک می کند.

سیستم صوتی خانگی

سیستم صوتی خانگی سیستم  های فای خانگی افتخار آن را داریم که در بخش سیستم صوتی خانگی هم پیشرو هستیم و در این زمینه هم فعالیت های به سزایی داشتیم [...]

برگشت به بالا