تصویر چیست ؟

تصویر چیست: یکی از تعریف های متفاوت تصویر ازدانشمندی به نام افلاطون است.
نظر افلاطون این بوده است که نخست سایه ها و سپس بازتاب هایی را که میشود بر سطح اشیاء نیمه براق و صیغلی یا درخشان دید را تصویر می نامند.

تصویر چیست:

پس با این تعریف تصویرعبارت است از انچه در اینه یا انچه با فرایند های باز نمایی ازاینه باز تاب می یابد.
بنا براین تصویر چیز ثانوی است که با انعکاس یا بازنمایی حقیقت یا واقعیت را به ما نشان میدهد.
در جهان امروز کامپیوترها به مفهوم تصویربعدی تازه دادند.

تحول در تصویر:

تصویر سه بعدی یا واقیت مجازی که در حال ثابت کردن فضایی جدید است که به این فضاهای کامپیوتری یا مشهور می گویند.
به طور خلاصه با توجه به انچه گفته شد می شود این را فهمید که جنبه بصری تصویر در انواع کاربردها و مفهوم ها تنوع ان است که اصلی ترین نقطه مشترک ان هم به حساب می اید .

در اینده نزدیک توضیحات جامع تر در مورد تصویر در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.