صوت به زبان ساده

تعریف صوت

 به زبان ساده لرزش هوا که به گوش ما میرسد را صدا می گویند. به طور مثال در بلندگوهای معمولی که رایج است با جا به جایی ووفر هوا به میزان های متفاوت جا به جا مشود که باعث شنیدار ما میشود و ما می توانیم بشنویم که به این امر صوت هم گفته میشود.

صدا در یک چرخش 360 درجه حرکت می کند. زمانی که ووفر یا تیوتر در حالت ساکن است یعنی در 0 درجه قرار دارد. زمانی که به سمت بالا حرکت یعنی به 90 درجه می رسد. یعنی به میزان حداکثر رسیده است و زمانی که دوباره به حالت 0 بر میگردد یعنی یک روند 180 درجه را طی کرد و زمانی که رو به پایین حرکت می کند یعنی به 270 درجه رسیده است ودر حالت برگشت به 360 درجه کامل می رسد . با این روند هوا جا به جا می شود و باعث شنیدار میشود که واحد ان را با هرتز می سنجن هرتز یعنی هر سیکل کامل رفت و برکشت فرکانس در یک ثانیه