تصویر چیست ؟

تصویر چیست ؟ تصویر چیست: یکی از تعریف های متفاوت تصویر ازدانشمندی به نام افلاطون است. نظر افلاطون این بوده است که نخست سایه ها و سپس بازتاب هایی را که میشود بر سطح [...]