کافی شاپ :

این سیستم صوتی را میتوان با این دید بررسی نمود. پخش موزیک با ولوم

پایین اما تاثیر گذار که باعث ایجاد فضایی رومانتیک برای جوانان و فضایی ارام برای

کار های روزمره افراد باشد.

ایا در تمامی کافه ها که میشناسید اینگونه است ؟

کافی شاپ ها شاخصه های زیادی دارد. به عنوان مثال در کافه هایی

که چیدمان میزها و صندلی ها به صورت خطی است باید به نحوه ای صدا پخش

شود که موزیک در ابتدا و انتهای فضا به یک شکل  و با یک شدت حرکت کند .

بلندگو هایی که در مکان های کافه ها استفاده میشود بسیار ظریف اما با شدت

پرتاب صدای مناسب و دقیق است که همین امر آن را جدا از مشتقات صوتی دیگر

کرده است .

برگشت به بالا