سیستم صوتی مراکز عمومی :

سیستم صوتی مراکز عمومی مانند فرودگاه که در طی روز فعالیت بالایی از افراد

را شاهد هستیم,  نیاز به یک

فضای آرامش بخش و دلنشین دارد که با پخش موزیک های شبکه رادیویی و پیام

رسانی های متفاوت می توانیم این فضا را ایجاد کرد.

مراکزی همچون مترو ها و ترمینال های مسافر بری هم به همین شکل است .

در فرودگاه ها و مترو ها وترمینال ها که عمدتا با تاخیر یا ترنسفرهای هوایی و

زمینی روبه رو هستیم که در این بخش سیستم صدایی یک پارچه به کمک ما می اید .

امروز در شهربازی ها پارک های جنگلی و دیگر مراکز از این نوع سیستم کمک می

گیرن و هم در سیستم اطلاع رسانی از صدای یک پارچه استفاده میکنن وهم برای

ایجاد فضای دل انگیز و انتقال حس خوب به افراد حاضر تلاش میکنن که از بهتیر امکانات استفاده کنند.

برگشت به بالا