سیستم صدا رستوران :

قطعا یک رستوران خوب شاخصه های مختلفی را برای بهترین بودن تجربه

میکند که در هر شاخه باید از بهترین و با کیفت ترین تجهیزات استفاده شود.

نوع طبخ غذا ها نوع بر خورد پرسنل  چیدمان و ظاهر زیبای یک رستوران باعث جذب

مشتری میشود.

یک شاخصه مهم در این بخش موزیک پس زمینه است که فضای یک رستوران را برای

افراد حاضر دلنشین تر و ارامش بخش میکند.

در بخش روان شناسی ثابت شده است که موزیک تاثیرات به سزایی در ناخوداگاه

افراد میگذارد و باعث شادابی روح میشود.